Wybierz język:

termoizolacja i antykorozja

Realizacje

Poniżej przedstawiamy realizacje naszych usług według lat działalności, co świadczy o ciągłym rozwoju, badaniu oczekiwań Klienta i dostosowywaniu swojej oferty do faktycznych potrzeb Klientów.

 

 

 

Ochrona środowiska

Realizujemy zadania, które ze względu na zakres działalności mogą mieć wpływ na środowisko naturalne. Już od samego początku swojej działalności TERBUD dba o ochronę środowiska, która jest głęboko zakorzeniona w polityce naszej firmy. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami to jeden     z najważniejszych obowiązków naszej firmy, pracowników i Klientów.

 

Jesteśmy przekonani, że sukces naszego przedsiębiorstwa i jakość oferowanych usług nie byłyby możliwe bez zrównoważonego działania. Oznacza to dla nas oszczędne i świadome obchodzenie się ze wszystkimi niezbędnymi zasobami oraz stałą minimalizację obciążenia środowiska naturalnego dzięki użyciu najnowszych technologii.

 

Działamy zawsze mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne. Na osiąganie celów związanych z ochroną środowiska przeznaczamy znaczne zasoby i sporo wysiłku – prawdopodobnie właśnie tego od nas oczekujesz. Mamy we krwi dbałość o środowisko naturalne:

  • ograniczamy zapylenie poprzez stosowanie metod czyszczenia na mokro i za pomocą wody pod ciśnieniem do 2800 bar (metoda szczególnie przydatna podczas prac w otwartej przestrzeni, np. instalacje produkcyjne),
  • minimalizujemy emisję pyłów stosując czyszczenie z zamkniętym obiegiem ścierniwa wielokrotnego użytku w trakcie prowadzenia prac antykorozyjnych    w warunkach warsztatowych,
  • stosujemy wyroby antykorozyjne i chemoodporne o małej zawartości lotnych związków organicznych (LZO),
  • używamy nowoczesnych agregatów malarskich niewymagających rozcieńczania wyrobów przy aplikacji powłok chemoodpornych,
  • kontrolujemy emisje zanieczyszczeń stosując systemy nawiewno - wyciągowe przy pracach antykorozyjnych w warunkach warsztatowych,
  • inwestujemy w sprzęt spełniający normy emisji spalin, · działamy zgodnie i według uregulowanej polityki gospodarowania odpadami.